DU ER HER: Nyheder og stillinger » Presseomtale

Presseomtale

Nedenfor findes henvisninger til artikler om Aarhus Universitets fokusområde " Religion som normsætter " og dets underliggende temaer: (1) Kampen om religiøse tekster i antikken, (2) BIBEL OG LITTERATUR - reception og transformation og (3) Religion, politik og ret.

Nogle artikler kan læses her i sin fulde ordlyd. De øvrige kan læses på  www.infomedia.dk (kræver abonnement), via Statsbiblioteket (kun adgang for maskiner ved Aarhus Universitet) eller bestilles på http://bibliotek.dk eller dagbladenes hjemmesider.

Konference om "Religion i det offentlige rum"

Kristeligt Dagblad - den 15. maj 2008

Af Steffen Moestrup

Habermas: "Vi skal tolerere det vi afviser"

Genkomsten af religionen i det offentlige rum er så omfattende, at det ikke længere giver mening at tale om rene sekulære samfund, sagde en af Europas førende samfunds-teoretikere, Jürgen Habermas, på konference i går. Læs mere.

Statsministerens sammenhængskraft

Jyllands Posten - den 30. november 2007

Af Peter Lodberg, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 3: Religion, politik og ret

KRONIK: Statsminister Anders Fogh Rasmussens valgsejr er historisk. For tredje gang kan han danne regering og gå over i Venstres partihistorie som den mest vindende formand. (...)Fogh Rasmussen skal vise, om der er tilstrækkelig sammenhængskraft i Folketinget til at gennemføre de store reformer efter et valg, som splittede vælgerne i en rød og blå blok.
Læs kronikken i Jyllands Posten d. 30. november 2007.

Er der religion i Harry Potter-bøgerne?

Kristeligt Dagblad - den 26. november 2007
Af Laura Feldt, deltager i fokusområdet "Religion som normsætter", tema 2: Religion og litteratur - reception og transformation

KRONIK: Forskerne er bemærkelsesværdigt uenige om Harry Potter-seriens religiøse indhold, men måske skal deres synspunkter kombineres. Så bliver konklusionen, at seriens referencer til religion er flertydige.

Læs kronikken i Kristeligt Dagblad d. 26. november 2007 (kræver abonnement) eller læs den her.

Slaget for egen identitet - både før og nu

Kristeligt Dagblad - den 12. april 2007

Af Anders Klostergaard Petersen, deltager i fokusområdet "Religion som normsætter", tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

KRONIK: Fænomenet jødisk apologetik er interessant, fordi der er tale om en række skrifter, som i særlig grad eksemplificerer forskellige former for værdikampe og slaget for egen identitet, skriver Anders Klostergaard Petersen.
Læs kronikken i Kristeligt Dagblad d. 12. april 2007 (kræver abonnement) eller læs den her.

Politiske præster styrker folkekirken

www.kristendom.dk - den 30. december 2006

Af Peter Lodberg, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 3: Religion, politik og ret

I Danmark er der en lang tradition for, at præster spiller en rolle i det politiske liv. Det holder folkekirken samlet.
Læs artiklen her.

Luther er stadig aktuel

Politiken - den 21. januar 2007

Af Lars Sandbeck

Troen skal ikke udbredes ved sværdet.

ANMELDELSE: Martin Luther: Om verdslig øvrighed.  Oversat fra tysk af Svend Andersen. Aarhus Universitetsforlag, 194 sider, 198 kroner.

Der går hurtigt religion i politikken og lige så hurtigt politik i religionen, som da paven for nylig ikke fik helgarderet et angiveligt islamkritisk citat fra middelalderen, da han forelæste på universitetet i Regensburg.

Læs artiklen her.

Luther blandede religion og politik

Kristeligt Dagblad - den 23. september 2006

Af Bente Clausen

INTERVIEW: Professor i teologi Svend Andersen har nyoversat Martin Luthers skrift "Om verdslig øvrighed" fra 1523, hvor der skelnes mellem åndeligt og verdsligt.

( Svend Andersen er deltager i fokusområdet "Religion som normsætter", tema 3: Religion, politik og ret )

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad.

Milepæl

Weekendavisen - den 19. oktober 2006
Af John Møller Larsen, deltager i fokusområdet "Religion som normsætter", tema 3: Religion, politik og ret
KRONIK: Sayyid Qutb.For de fleste er det nok gået ret upåagtet hen, at det den 9. oktober i år var 100 år siden, at en af de vigtigste skikkelser i den moderne islamisme blev født.

Læs kronikken i Weekendavisen (kræver abonnement) eller læs den her.

En vingeskudt fugl. Fokus på moderne salmedigtning

Figenbladet, Studentermagasin for Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, nr. 19 - Februar 2006, side 12-13.

Af Kirsten Nielsen, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

KRONIK: Kirsten Nielsen er professor ved Afdeling for Gammel og Ny Testamente. Hun har tidligere bl.a. beskæftiget sig med billedsproget i de gammeltestamentlige salmer. Som del af fakultetets nye fokusomårde, Religion som normsætter, skal Kirsten Nielsens forskning de næste par år fokusere på gudsbillederne i de moderne salmer.

Læs artiklen her (pdf).

Skellet mellem religion og politik er i opbrud

Kristeligt Dagblad - den 3. februar 2006

Af Ulla Poulsen

INTERVIEW: Peter Lodberg, koordinator for satsningsområdet Religion, Politik og Ret ved Aarhus Universitet, ser konflikten om Muhammed-tegningerne som et tegn på at Europa ikke fortsat kan opretholde den skarpe adskillelse mellem religion og politik.

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad

Bøgernes Bog inspirerer stadig

Kristeligt Dagblad og www.kristendom.dk - den 24. november 2005

Af Kirsten Nielsen, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

KRONIK: Bibelen har i historisk forstand fungeret som norm for, hvordan man har kunnet tænke og skrive om forholdet mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Men er Bibelen stadig normsætter, spørger dagens kronikør.

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad eller læs den her.

Religionen er kommet tilbage i politik og ret

Kristeligt Dagblad - den 23. november 2005 og Teologinet.dk - den 10. december 2005

Af Peter Lodberg, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 3: Religion, politik og ret

KRONIK : Religionens rolle som normsætter i det offentlige rum har i årtier hvilet på den antagelse, at religionen får en stadig mindre indflydelse. Men efter Khomeinis magtovertagelse i Iran og begivenhederne den 11. september 2001 har man måttet genoverveje forholdet. (...) Problemstillingen hænger sammen med, hvordan man i dag forstår hellige skrifters normative betydning. Har de kun betydning for den enkelte, eller kan de også gøre krav på en mere generel indflydelse på den førte politik og samfundets indretning? Hvordan forvalter politiske og teologiske aktører i dag forholdet mellem religion, politik og ret?

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad eller læs den her.

Kampen om teksterne i Bibelens kanon

Kristeligt Dagblad og www.kristendom.dk - den 22. november 2005

Af Anders-Christian Jacobsen, koordinator for fokusområdet "Religion som normsætter", tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken
Et forskerhold forsøger at kortlægge kampen om de religiøse tekster i antikken. Kortlægningen er en del af forskningsprojektet "religion som normsætter" ved Aarhus Universitet.

Det er vort mål, at vi gennem et intensivt arbejde i løbet af de næste fem år kan være med til at kaste nyt lys over kristendommens opståen og tidligste udvikling specielt med fokus på udviklingen af et normativt skriftgrundlag for kristendommen.

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad eller læs den her.

Kirkeklokker og søndag morgen i Silvan

Kristeligt Dagblad - den 7. oktober 2005, side 4

Af Dorte Kvist

INTERVIEW: Hvordan kan folkekirken være kirke i et samfund, hvor indkøbscentre er store som katedraler, og hvor forretningerne konkurrerer med kirken om folks bevågenhed søndag morgen? Det er et af de spørgsmål, forskerne på Aarhus Universitet vil undersøge i fokusområdet "Religion som normsætter".

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad

Religion som normsætter

Teologinet.dk - den 6. oktober 2005

Af Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

-præsentation af nyt fokusområde på Det Teologiske Fakultet i Århus.

Læs artiklen her.

Århus satser på religionsforskning

Kristeligt Dagblad - den 3.oktober 2005

Af Dorte Kvist

Et stort anlagt projekt på Aarhus Universitet skal belyse religionens betydning for de normer, vi lever under.

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad.

Boom i dansk religionsforskning

Kristeligt Dagblad - den 3. oktober 2005

Af Claus Vincents

Religion er kommet på dagsorden på Aarhus og Københavns Universiteter, og Danmarks Pædagogiske Universitet har valgt at prioritere grundforskning i religionsfilosofi.

Køb artiklen på Kristeligt Dagblad.

Giv kejseren hvad kejserens er

Berlingske Tidende - den 21.  juli  2005, 2 sektion, magasin, side 9

Af Jakob Engberg, deltager i fokusområdet "Religion som normsætter", tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

KRONIK: Apologeter. I sagen mod Rocco Buttiglione udstillede de nidkære EU-parlamentarikere deres egen uvidenhed og blandede, hvad Buttiglione holdt adskilt – religion og politik. Den fadæse kunne de have undgået, hvis de havde læst de kristne forfattere – apologeter – der i den romerske kejsertid formulerede ideen om adskillelse af religion og politik.(...). Forholdet mellem religion og politik indgår i spørgsmålet om forholdet mellem religion og juridiske og sociale normer. Hele dette problemkompleks vil under overskriften Religion som normsætter være genstand for et nyt flerårigt forskningsprojekt på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Læs artiklen her.

Svar udbedes

Information - den 13. juli 2005, side 20-21

Af Jens-André P. Herbener og Philippe Provençal

LÆSERBREV: I kronikken "Solsorten er en fugl" den 6. juli bad vi om en udtalelse fra (en af) de ansvarlige for fokusområdet 'Religion som normsætter' - ikke fra en vikar.
Systematisk teolog Johannes Adamsen (JA), der ikke tilhører de ansvarlige, skriver den 8. juli, at det billede, som universitetsbladene Campus (og Augustus) tegner af fokusområdet, er forvrænget. En interessant oplysning.

Læs mere (Infomedia)

Hus forbi

Information - den 8. juli 2005, side 26-27

Af Johannes Adamsen, forskningslektor, ph.d., Afd. for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

LÆSERBREV: I en kronik i Information den 6. juli. skyder Jens-André P. Herbener og Philippe Provencal med spredehagl, så både Det teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet, generel forskningspolitik, samt forskningsrådenes sammensætning er under beskydning. Ud over at forskellige instanser må føle eller ikke føle sig ramt, er det ferie, så meget kan hænge uimodsagt længe. Men anklagen mod det nye fokusområde ved Det teologiske Fakultet for uvidenskabelighed, "inkompetence" og "missionspolitisk agende" skal ikke stå uimodsagt.

Læs mere (Infomedia)

Solsorten er en fugl

Information - den 6. juli 2005, side 18-19

Af Jens-André P. Herbener, cand. mag., mag. art. i religionshistoriske studier og semitiske sprog og Philippe Provençal, cand.mag., ph. d. i semitisk filologi

KRONIK: Nu vil man på Århus Universitet også forske i noget, man allerede ved. Dermed er uvidenheden - (eller forsøget på at skrabe forskningsmidler til sig med et sideblik på folkestemningen) - ved at tangere det pinlige. Svarende til, i hvert faldt hvad et af hovedemnerne angår, at biologer så også skulle forske i, om solsorten er en fugl- Missionspolitisk imperialisme?

Læs mere (Infomedia)

Skyts til kulturkamp - Forskere i følsomt felt

Campus Aarhus Universitet nr. 9 - den 9. maj 2005

Af Helge Hollesen

En lang række forskere ved Det Teologiske Fakultet sætter i de kommende år fokus på “Religion som normsætter”. Bag den overskrift ligger der skyts til kulturkampen.

Læs artiklen her (pdf)

  

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010