Events - spring 2007

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

DU ER HER: TEMA 1 » Arrangementer » Arrangementer-F2007

Arrangementer - foråret 2007

Program over arrangementer - Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken.

Find bygningen på Kort over universitetet

Februar 2007

Tid: Onsdag d. 21. - fredag d. 23. februar,

Sted: Klitgården, Skagen. Se program. (på engelsk)

Internt seminar

Formål:

  • Evaluering af apologetikprojektet, rapport
  • Detailplanlægning af projektet Kampen om religiøse tekster i antikken
  • Drøftelse af projektets teori og empiri
  • Præsentation af artikler om martyriet i antikken (sidste del af apologetikprojektet)

Formidling: Antologi om martyriet i ECCA (red. J. Engberg og A.K. Petersen).

Marts 2007

Studier i Irenæus af Lyon, Adversus Haereses, I-V (4 seminarer)

Formål: Et fælles udgangspunkt gennem studier af et grundlæggende skrift.

Tese: Irenæus udvikler eksegetiske strategier som svar på teologiske, dogmatiske og organisatoriske konflikter.

Formidling: Arbejdspapir og to artikler: Én af A.C. Jacobsen: "Strategies of biblical hermeneutics developed in conflict with Gnostics" og én af J. Engberg.

Tid: onsdag d. 7. marts, kl. 14.15-17.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

"Irenæus, Adv. haer. Bog I". v/ Anders-Christian Jacobsen og Jesper Hyldahl

Tid: onsdag d. 21. marts, kl. 14.15-17.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Besøg af Professor Klaus Koschorke

Offentligt seminar

"Kanonbildung im 2.Jh im Konfliktfeld Grosskirche, Gnosis, Montanismus, Apokryphe Evangelien.” v/ Prof. Klaus Koschorke

April 2007

Tid:  onsdag d. 11. april, kl. 14.15-17.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

"Irenæus, Adv. haer. Bog II".

Nærmere oplysninger følger.

Maj 2007

Tid: onsdag d. 2. maj, kl. 14.15-17.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

"Irenæus, Adv. haer. Bog III".

Nærmere oplysninger følger.

Tid: onsdag d. 30. maj, kl. 13.15-16.00

Sted: Auditorium 2, bygning 1441, Det Teologiske Fakultet

Offentlige gæsteforelæsninger

Det Teologiske Fakultet gæstes i maj - august i regi af Aarhus Universitets fokusområde "Religion som normsætter, tema 1: Kampen om Religiøse Tekster i Antikken" af prof. Karla Pollmann, Sct. Andrews og prof. Lorenzo Perrone, Bologna. Pollmann og Perrone holder offentlige gæsteforelæsninger.

Program

13.15-14.30: Professor Karla Pollmann: "Exegesis without End? Forms, Methods and Functions of early Christian Biblical Commentaries".

14.30-14.45: Pause

14.45-16.00: Professor Lorenzo Perrone: Scripture for a life of Perfection. The Bible in Late Antique Monasticism. The Case of Palestine.

Forelæsningerne efterfølges af et glas vin.

Alle er velkomne.

Juni 2007

Tid: onsdag d. 6. juni, kl. 10.00- ?(NB! ændringer)

Sted: lokale 440, bygning 1443, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

"Irenæus, Adv. haer. Bog IV og V.

10.00-12.00: Seminar på fakultetet (lokale 440), Irenaeus, Adv. Haer., bog 4

13.30:          Afgang til Voerladegård (Anders). Transport vil blive arrangeret om morgenen.

14.30-17.00: Seminar. Adv. Haer., bog 5.

18.00-? :      Middag

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.07.2010