Project description

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

DU ER HER: TEMA 1 » Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Tema 1: "Kampen om religiøse tekster i antikken" ønsker at videreføre et arbejde, der i en årrække har præget forskningen ved Det Teologiske Fakultet i Århus.

Antikken og kristendommen

I 1999 blev der på tværs af de daværende institutter indledt et samarbejde under overskriften "Antikken og kristendommen". Formålet var – bl.a. gennem månedlige seminarer – at bringe de forskere sammen, der i forvejen havde deres fokus på den antikke periode, for at man derved dels kunne høste et udbytte af hinandens ekspertise, dels fastholde antikken som et centralt forsknings- og uddannelsesfelt ved fakultetet.

Kritik og apologetik - jøder og kristne og hedninge i antikken

I 2002 blev seminaret "Antikken og Kristendommen" af Det Teologiske Fakultets dekan tildelt status af fireårigt satsningsområde, nu under overskriften " Kritik og apologetik – jøder, kristne og hedninge i antikken ". Målet har været at diskutere aspekter ved den tidlige kristne og jødiske apologetik med særlig vægt på apologierne. Med status af satsningsområde fik projektet et økonomisk løft, som har muliggjort en udvidelse af aktiviteterne med internationale konferencer, løbende besøg af udenlandske gæsteforskere samt bogudgivelser.

Kampen om religiøse tekster i antikken

Temaet "Kampen om religiøse tekster i antikken", der via Det Teologiske Fakultets fokusområde "Religion som normsætter" er indlejret i Aarhus Universitets Udviklingskontrakt 2005-2009, ligger i naturlig forlængelse af det hidtidige arbejde i satsningsområdet. Det er således samme forskergruppe, der arbejder videre. I forskydningen af fokus fra apologetik til spørgsmålet om kanon og kampen om religiøse tekster vil temaets arbejde dels bestå i en analyse af historiske faktorer (A), dels i en metodisk og teoretisk refleksion (B). Begge dele har fokus på antikkens blivende betydning (C).

Skriftserierne "Early Christianity in the Context of Antiquit y" (ECCA) og "Antikken og Kristendommen"

Temaets resultater publiceres via hhv. en engelsksproget og en dansksproget skriftserie.

Den engelsksprogede skriftserie "Early Christianity in the Context of Antiquity" (ECCA) udkommer på The Peter Lang Publishing Group og medvirker til at formidle temaets resultater internationalt på et højt videnskabeligt niveau. Se også siden Current research.

Den dansksprogede skriftserie "Antikken og kristendommen", som også er rettet mod en bredere offentlighed, udkommer på Forlaget Anis. Se også siden Aktuel forskning.

Læs mere i oplæg om Tema 1 under Fokusområdets nuværende status og fremtidige retning.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.07.2010