Programme - autumn 2007

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Arrangementer » Program - efteråret 2007

Arrangementer - efteråret 2007

Foreløbigt program over arrangementer - Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

Find bygningen på Kort over universitetet


September 2007

Tid: Torsdag d. 20. september kl. 15.15-17.00  (Bemærk tid og sted!)

Sted: lokale 340, bygning 1443, Det Teologiske Fakultet

INTERNT SEMINAR  

Oplæg om Pia Tafdrups poetik, Over vandet går jeg fra 1991 ved adjunkt Marianne Schleicher.

I får senere en mail om hvilke dele af poetikken vi skal til diskutere og om muligheden for at få en kopi af de pågældende sider.

Diskussion efter oplægget. 

Oktober 2007

Tid: Torsdag d. 25. oktober kl. 15.15-17.00

Sted: lokale 340, bygning 1443, Det Teologiske Fakultet

INTERNT SEMINAR  

Oplæg om K.E. Løgstrup ved David Bugge. Seminaret skulle have været afholdt i vinter, men blev aflyst p.g.a. snestorm. De fleste af jer har derfor allerede kopi af de tekster, vi skal drøfte, hvis ikke, skal I blot give mig besked, så får I en kopi.

Digtning og erkendelse

Løgstrups forfatterskab bliver til i en løbende dialog med digtningen. Digtningen kan – med hans egne ord – gøre dét nærværende, der i filosofien og teologien ofte er henlagt til et abstrakt begrebssprog. Men Løgstrups ærinde (hans metode, om man vil) er mere vidtrækkende end som så. Digtningens rolle er ikke kun og ikke primært at eksemplificere hans teologiske og filosofiske analyser, sådan som Løgstrup-fortolkere traditionelt er gået ud fra. Digtning i Løgstrups tænkning er derimod en fuldgyldig erkendelseskilde på linje med filosofien og teologien. Når disse er bedst, vel at mærke. For Løgstrup går som en selvfølge ud fra, at digtningen rummer erkendelse.

Tekster til seminaret:

Den etiske fordring (Kbh. 1956), s. 213-227 (1962 og senere: s. 217-231).

Kunst og erkendelse (Kbh. 1983), s. 18-26.

Diskussion efter oplægget. Læs mere.  

November 2007

Tid: fredag d . 9. november kl. 09.00-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Auditorium 1, bygning 1441

OFFENTLIGT SEMINAR

Tværfagligt symposium om PoesiTEOri. Se program.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010