Programme - spring 2006

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Arrangementer » Program - foråret 2006

Program - foråret 2006

Tema 2: BIBEL OG LITTERATUR - reception og transformation

Februar 2006:

Tid: 23. februar kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442

Emne:

Oplæg om egne projekter ved:

  • Else Holt: "Normativitet i Jeremiasbogen" (ca. 20 minutter).
  • Ole Juul: "Kristendommen som normsætter for Martin A. Hansen" (ca. 20 minutter).
  • Doris Ottesen: "Begrebet barmhjertighed som grundtema i Kerstin Ekmans forfatterskab" (ca. 20 minutter).

Efter hvert oplæg en kort diskussion.

Afslutningsvis kort drøftelse af forretningsudvalgets forslag om seminar i efteråret 2006 om "Kunst, videnskab og erkendelse", herunder efterlysning af ideer til artikler til et kompendium til fælles læsning.

Maj 2006

Tid: 5. maj kl. 10.00-17.00

Sted: Aud. 1, bygning 1441

Emne:

  • Symposium om "Reception og transformation af Jobs Bog." Læs mere.

Symposiet er arrangeret af Fokusområdets Tema 2: "Bibel og litteratur – reception og transformation".

Tid: 18. maj 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442

Emne:

Oplæg om egne projekter

  • Johannes Nissen: "Bibelen som norm og bibelbrug i de praktisk-teologiske discipliner" (ca. 25 minutter).
  • Laura Feldt: "Gammeltestamentlige motiver i Philip Pullmans fantasy-litteratur" (ca. 20 minutter).
  • Marie Vejrup: "Narrativ analyse af menneskesyn i kristen teologi og evolutionær biologi" (ca. 20 minutter).
  • Elisabeth Dörken: Korte overvejelser over fremtidigt projekt (5-10 minutter).

Efter hvert oplæg en kort diskussion.

Fælles evaluering af Jobseminaret.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010