Programme - spring 2008

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Arrangementer » Program - foråret 2008

Arrangementer - foråret 2008

Program over arrangementer - Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

Find bygningen på Kort over universitetet


Februar 2008

Tid: torsdag d. 28. februar, kl. 15.15-17.00

Sted: lokale 340, bygning 1443, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar  

Oplæg ved Kirsten Nielsen til drøftelse af min keynote address "The relationship between biblical normativity and poetic creativity in modern Danish hymns" på konferencen i efteråret 2008:

"Breaking the Norms. Reception, Transformation and Transgression in Religion, Literature and Culture". Læs mere.

Min keynote speech skal indlede konferencen og vil derfor indeholde nogle principielle overvejelser ang. Breaking the Norms – temaet. Derudover vil jeg eksemplificere temaet ud fra egen forskning, herunder mine studier i moderne salmer. Hvad vi har brug for at drøfte er, hvad der skal med i de to dele af forelæsningen. Hvor meget teori skal jeg præsentere – og hvilke teorier? Hvilke eksempler fra min egen forskning egner sig bedst for et internationalt publikum?

April 2008

Tid: torsdag d. 24. april kl. 15.15-17.00

Sted: lokale 340, bygning 1444, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

Iben Damgaard præsenterer sin forskning under titlen:

"Bibelen som kongebud, kærestebrev og spejl Kierkegaards  Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet."

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010