Iben Damgaard

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » Iben Damgaard

Iben Damgaard

 Adjunkt, ph.d., Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Gendigtning og hermeneutik: Bibelske figurer og fortællinger i Kierkegaards tænkning".

I forlængelse af min ph.d.afhandling: "Mulighedens Spejl. Forestilling, fortælling og selvforhold hos Kierkegaard og Ricœur" (Kbh. 2005), undersøger jeg i min igangværende forskning Kierkegaards reception og transformation af bibelske motiver med særligt fokus på de litterære, hermeneutiske og teologiske problemstillinger, der knytter sig til Kierkegaards gendigtninger af bibelske figurer og fortællinger.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010