Johannes Nissen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » Johannes Nissen

Johannes Nissen

Lektor, Afd. for Gammel og Ny Testamente, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Bibelen som norm og bibelbrug i de praktisk-teologiske discipliner."

Projektet udspringer af en interesse for at undersøge, i hvilken forstand Bibelen kan have normativ betydning for faget Praktisk Teologi. Der er tale om en større undersøgelse, som vil bestå af to hoveddele. Den ene del vil have karakter af en række principielle overvejelser over Bibelens betydning for kirkens nutidige formidlingsformer. Som eksempel på problemstillinger, som forventes inddraget, kan nævnes: Bibelens formning af menneskets religiøse identitet, forholdet mellem akademiske og folkelige bibellæsninger, relationen mellem erfaring og teologi (teori-praksis problemet), relevanskriteriet, teksten som identifikationsmulighed, teksten som provokation og potentiale for forandringer.

Hovedvægten i projektet kommer til at ligge på en undersøgelse af bibelbrugen inden for de konkrete discipliner: homiletik, sjælesorg, religionspædagogik, liturgi, diakoni. I den forbindelse skal det bl.a. undersøges, hvorvidt der findes fælles træk i den måde, hvorpå disciplinerne anvender Bibelen.

Arbejdet med projektet forventes især at komme til at ligge i perioden 2007-2009. I 2006 vil min primære forskningsindsats i 2006 være rettet mod et andet projekt (med tilknytning til Tema 3). Dog regner jeg med i 2006 også at afsætte nogen tid til at samle ideer til udformningen af dette projekt om Bibelens rolle i de praktisk-teologiske discipliner

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010