Laura Feldt

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » Laura Feldt

Laura Feldt

Ph.d.-studerende, Afd. for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Fantastiske strategier i religiøse tekster og i fantasy-litteratur."

Jeg arbejder på et phd-projekt med titlen Fantastic Strategies in Religious Narrativity: The Fantastic in the Exodus Narrative . Inden for rammen af phd-projektet spørges der til forholdet mellem religiøs litteratur og fantasy-litteratur, hvilket indebærer en diskussion af forskelle og ligheder både mht. form, indhold og funktioner. Arbejdet lægger op til også at diskutere spørgsmålet om religiøse teksters egenart, herunder spørgsmålet om normativitet, i forhold til fantasy-teksters egenart og eventuelle normativitet. Derfor lægger arbejdet op til en tilknytning til netop Tema 2. De nævnte spørgsmål skal behandles nærmere i afhandlingen, men tænkes også publiceret i kortere form i et tidsskrift.

Spørgsmålet om forholdet (dvs. forskelle og ligheder) mellem fantasy-litteratur og religiøs litteratur gør det nærliggende endvidere at spørge hvordan bibelske motiver videreføres og transformeres i nutidig fantasy-litteratur.Philip Pullmans His Dark Materials- trilogi The Golden Compass [da. Det gyldne Kompas ] , The Subtle Knife [da. Skyggernes Kniv ]og The Amber Spyglass [da. Ravkikkerten ] fra 1995 og følgende er et oplagt værk at undersøge for et sådant side-projekt. I trilogien arbejdes eksplicit og kompliceret med gudsforestillinger og andre verdener og der citeres, lånes fra og kæmpes med både teologisk og bibelsk, især gammeltestamentlig, litteratur. Her kunne det i relation til temaet være interessant at spørge, hvordan gammeltestamentlige motiver videreføres og transformeres i dette værk og hvordan der bidrages til en fornyelse eller omtænkning af traditionelle gudsbilleder. Endvidere: Hvordan kan man forstå forholdet mellem den traditionelle religiøse litteratur og så denne type fantasy-litteratur, der på så direkte vis behandler komplekse religiøse spørgsmål?

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010