Andreas Østerlund Nielsen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Andreas Østerlund Nielsen

Andreas Østerlund Nielsen

Ph.d.-studerende, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Projekt: "Kirken i et sekulariseret og pluralistisk samfund."

Flere forskere peger på, at nutidige kirker og teologer med baggrund i den radikale reformation og anabaptismen kan få stigende betydning for kristendommen i den vestlige verden, efterhånden som dens position som national- eller statsreligion trues eller helt mistes.

Jeg ønsker derfor at bidrage til den teologiske afklaring af kirkens rolle i samfundet ved at undersøge ekklesiologierne hos tre repræsentanter for denne strømning. Det drejer sig om John H. Yoder, Stanley Hauerwas og James Wm. McClendon, Jr.

De tre forfattere argumenterer for, at kirken skal udgøre en alternativ social struktur, og at den netop derved kan være tjenende og vidnende tilstede i samfundet. Jeg vil undersøge og vurdere denne argumentation og søge at udfolde, hvorledes dette synspunkt kan bidrage til kontekstualiseringsproblematikken i den pågående udvikling af en missional ekklesiologi for den vestlige verden.

I et videre perspektiv bidrager de tre forfattere til behandlingen af det pluralistiske samfunds problematikker herunder divergerende kulturers sameksistens og religionens plads i samfundet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010