Johannes Adamsen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Johannes Adamsen

Johannes Adamsen

Forskningslektor, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Religion og demokratiets legitimation."

Demokratiets selvforståelse svinger i mange undersøgelser og diskussioner mellem de to poler, sekularisme og religiøs forankring. Sekularisme forstås som den påstand, at det politiske og det religiøse i alle sammenhænge skal adskilles, dvs. religion hører til det private. Omvendt hævdes det, at et demokratisk samfund kun kan eksistere, hvis det holdes i ave af religiøse idealer.

Mit projekt har til formål at undersøge sammenhængen mellem religion og demokratiets legitimation. Hvordan legitimeres demokrati og retsstat, hvis det virkeligt skal forstås sekulært, og er det sekulære ikke netop en betingelse for fredeligt samliv mellem forskellige religiøse grupperinger? Og ikke mindst, hvordan kan religion (og selvsagt kristen teologi) forstå sig som fordret af guddommelige bud og samtidig bakke op om sekulær lovgivning?

Tesen er i denne sammenhæng at det sidste først og fremmest beror på religioners evne til selvkultivering; og selv om demokratiet kan og bør begrundes sekulært lever det af præmisser, som det ikke selv kan skaffe til veje.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010