Johannes Nissen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Johannes Nissen

Johannes Nissen

Lektor, Afd. for Gammel og Ny Testamente, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Et forskningsprojekt om diakoni."

Dette forskningsprojekt skal efter planen munde ud i en bog (ca. 200-250 sider), som bl.a. kan bruges i forskellige undervisningssammenhænge. Det er tanken, at en væsentlig del af arbejdet udføres i 2006, navnlig i foråret, hvor jeg har forskningssemester.

Bogen vil især fokusere på aktuelle og teologiske problemstillinger, herunder også diakoniens bibelske grundlag. Der vil blive lagt vægt på at analysere forholdet mellem diakoni, menneskesyn og etik. Målet er desuden at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem menighedsforståelse, diakoni og samfundsopfattelse. I den forbindelse er det bl.a. relevant at spørge om diakoniens rolle i velfærdssamfundet og om betydningen af forskellige diakoniformer. Det skal endvidere undersøges, på hvilken måde det er muligt at formulere en profetisk, samfundskritisk diakoni (såkaldt ”politisk diakoni”). Diakoniens betydning i international sammenhæng vil ligeledes blive inddraget.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010