Lars Albinus

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Lars Albinus

Lars Albinus

Lektor, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Religion, magt og kommunikation – Filosofiske overvejelser over religionens betydning i moderniteten anskuet i krydsfeltet mellem Foucault og Habermas."

Mit forskningsprojekt sigter på udarbejdelsen af en større afhandling med titlen "Religion, magt og kommunikation – Filosofiske overvejelser over religionens betydning i moderniteten anskuet i krydsfeltet mellem Foucault og Habermas." Et af hovedformålene er at reformulere den såkaldte Foucault-Habermas-debat med særligt henblik på religionens betydning i en moderne globaliseret og multikulturel samfundssituation. Hvor Habermas med sin kommunikationsteori forsvarer fornuftens rolle i den offentlige normdannelse, forsøger Foucault med sin magtanalytik at demaskere forskellige former for rationaliserende selvforståelse. Ud fra en kritisk redegørelse for Habermas’ kommunikationsbegreb og Foucaults magtbegreb, der samtidig bringes i spil over for hinanden, udvindes et område for etisk-æstetisk erfaringshorisont, som i det mindste kan bane vejen for en dialog mellem Foucaults og Habermas’ radikalt forskellige modernitetsopfattelser. I sidste ende handler det om at reflektere over nogle rammer for religionens betydning og gyldighed i en moderne verden.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010