Per Ingesmann

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Per Ingesman

Per Ingesman

Professor, Afd. for Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Det Teologiske Fakultetet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Du må ikke bedrive hor. Kirke, synd og samfund fra oldtiden til oplysningstiden."

Forskningsprojektet drejer sig om syndsbekæmpelse i den vestlige, kristne tradition. Temaet indbefatter tre problemstillinger.

  • For det første, syndsforståelsen : hvad er synd, hvor kommer den fra, hvorfor skal den bekæmpes, hvilken skade gør den på individ og samfund?
  • For det andet, selve syndsbekæmpelsen : hvilke synder skal bekæmpes, og hvilke midler skal tages i anvendelse for at gøre det?
  • For det tredje, hvad man kunne kalde syndsbekæmpelsens effekt – dens resultater og konsekvenser. Projektet vil her komme ind på både de umiddelbare resultater, dvs. hvilken virkning kirkens syndsbekæmpelse havde i sin datidige historiske kontekst, i oldkirken, i den middelalderlige kirke og sidenhen i de forskellige kirkedannelser, der kom ud af den store kirkespaltning ved reformationerne i 1500-tallet, og den langsigtede effekt, altså hvad dette betød for individ og samfund i den vestlige tradition.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010