Svend Andersen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Svend Andersen

Svend Andersen

Professor, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Luthersk kristendom og politisk liberalisme."

Der er tale om tredje del af et projekt med den fælles titel "Rekonstruktion af en luthersk politisk etik" (Del I: Luthers politiske etik. Del II: Luthersk teologi og politisk modernitet i Danmark og Tyskland: Martensen, Grundtvig, Kierkegaard, Troeltsch).

Der bliver tale om en fremstilling af John Rawls’ politiske filosofi og Ronald Dworkings retsfilosofi som basis for en mulig nutidig formulering af den naturlige lov, der er kongenial med en kristen politisk næstekærligheds-etik. Rawls’ position profileres vha. Habermas’. Disse to beslægtede teorier sættes videre i relief vha. Luhmann, Ricoeur og Derrida. Evt. gives en fremstilling af K.E. Løgstrups politiske etik, læst som rekonstruktion af en luthersk position.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010