Vagn Andersen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Vagn Andersen

Vagn Andersen

Lektor, Afd. for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Projekt: "Protestantisme og modernitet."

Min personlige forskningsinteresse koncentrerer sig omkring temaet "Protestantisme og modernitet". Emnet har såvel empiriske som normative aspekter. Tesen er, at kristendommen i dens protestantiske form selv har været med til at skabe den sekulære kultursituation, på hvis præmisser den i dag må formulere sig. Har den proces – i dens dialektiske paradoksalitet - end i visse henseender været smertefuld, har den samtidig åbnet for reformuleringer af overbevisende autenticitet. Det er sandsynligt, at andre religiøse traditioner i moderniteten kan og må undergå tilsvarende oplysningsprocesser for at sikre deres egen tvangfri reproduktion. Under alle omstændigheder synes udviklingen af selvrefleksive mentaliteter at være en central forudsætning for muligheden af en fredelig demokratisk sameksistens.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010