Viggo Mortensen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Viggo Mortensen

Viggo Mortensen

Professor, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Tro møder Tro."

Med udgangspunkt i spørgsmålet om kristendommens, herunder Folkekirkens, normative rolle i et pluralistisk samfund skal forskningsprojektet "Tro møder Tro" bidrage til udarbejdelsen af en teologi, der er i stand til konstruktivt kritisk at forholde sig til den herskende pluralisme.

Bestemmelsen af kristendommen som en oversættelses- og kontekstualiseringsbevægelse leder til en fornyet refleksion over forholdet mellem civilreligion, som er vigtig for samfundets sammenhængskraft, og konfessionelt bestemt kristendom, som er vigtig for kirkens identitet. Spørgsmålet om religionens gyldighed og de forskellige religioners konfliktende sandhedskrav i den multireligiøse kontekst belyses indenfor religionsteologien, hvor betingelserne for at det religiøse møde kan forløbe fredeligt analyseres.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010