John Møller Larsen

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » John Møller Larsen

John Møller Larsen

Ph.d., mag. art., Afd. for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: Sayyid Qutb

Jeg arbejder p.t. med at omarbejde min ph.d.-afhandling Art & Activism: The Qur’ânic Exegesis of Sayyid Qutb til bogform med henblik på udgivelse.

Afhandlingen omhandler den egyptiske litterat Sayyid Qutbs (d. 1966) hovedværk I Koranens skygge ( Fî zilâl al-Qur’ân ). I værket præsenterer Qutb bl.a. sin radikalt islamistiske forestilling om implementeringen af et fremtidigt islamisk idealsamfund. Qutb mente, at demokrati i sin vestlige form udgjorde et oprør mod Guds suverænitet. Kun ved at underordne sig Gud og indføre et samfund baseret på Koranen og profeten Muhammeds sunna kunne mennesket realisere Guds vilje. For at nå dette mål var det afgørende at have en revolutionær elite, der i sidste instans var villig til at bruge vold for at nå sine mål, og Qutbs tanker kom således til at udgøre en væsentlig del af grundlaget for den moderne radikale islamisme.

Læs kronikken "Milesten" i Weekendavisen, 13. oktober 2006.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010