Karen-Lise Johansen Karman

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Deltagere » Karen-Lise Johansen Karman

Karen-Lise Johansen Karman

Ph.d.-studerende, Afd. for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: Islamisk jurisprudens og muslimske minoriteter i Vesten

Med udgangspunkt i fatwâer (juridiske responsa som indbefatter en fortolkning af Sharî‘a), udstedt af fatwâ-råd i henholdsvis Vesten og den muslimske verden, undersøges islamisk lovs rolle for muslimske minoriteter i Vesten. Projektet belyser, hvordan muslimske retslærde forholder sig til den klassiske retsvidenskab i deres forsøg på at formulere religiøse retningslinjer, der tager højde for islamiske værdier og samtidig er forenelige med det vestlige samfunds dynamik.

Ud fra et diskursivt analyseapparat undersøges, hvordan fatwaerne bidrager til både bevarelse af islamiske principper og til udvikling og tilpasning af islamisk lov til lokale praksiser. Et af formålene med projektet er at undersøge, hvordan islamisk lov udtrykkes og defineres gennem fatwaerne, og hvordan disse påvirker lovens status og indflydelse blandt muslimer i Vesten.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010