Programme - spring 2007

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Arrangementer » Program - foråret 2007

Arrangementer - foråret 2007

Program over arrangementer - Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

Find bygningen på Kort over universitetet


Februar 2007

Tid: torsdag d. 22. februar, kl. 13.15-16.00 (AFLYST pga snestorm. Seminaret flyttes til efteråret)

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

"Oplæg om Løgstrups Den etiske fordring og Kunst og erkendelse " ved ph.d., post doc. David Bugge (seminaret er udsat fra 30.11.06).

Diskussion efter oplægget. Læs mere.

Marts 2007

Tid: torsdag d . 22.marts kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

Emne: Fokusområdets bogprojekt.

Oplæg ved Kirsten Nielsen samt drøftelse af normativitet, reception og transformation.

April 2007

Tid: torsdag d. 26.april kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442, Det Teologiske Fakultet

Internt seminar

Emne: Milan Kunderas romanteori.

Oplæg ved David Bugge. Materiale til læsning forud: Milan Kundera, Romankunsten. Essay , på dansk ved Eva Andersen og Marie-May Mio Nielsen, København 2001, s. 9-27 samt Milan Kundera: De forrådte testamenter. Essay , på dansk ved Lillian Munk Dahlgreen, København 1993, s. 7-34. Kopi af materialet udleveres på seminaret 22.3.

Maj 2007

Tid: fredag d. 11. maj kl. 9.00-16.00

Sted: Aud 1, bygning 1441, Det Teologiske Fakultet

Symposium

Emne: RomanTEOri. Tværfagligt seminar om romangenren og teologien.

Romanen udgør et særligt potentiale for teologien. Ikke blot rummer kristendommen selv en fortælling, der igen og igen har inspireret romanforfattere, men romaner er også en stadig inspirationskilde for teologisk refleksion. Menneskelivets grundvilkår får her kød og blod og et rum, hvori de kan gennemspilles og erkendes.
Seminaret, der er åbent for alle interesserede, falder i to dele: Inden middag viser tre litterater, hvordan roman-genren formår at belyse en række fundamentale eksistentielle og filosofiske problemer for det moderne menneske. Over middag gives fra teologisk og religions-videnskabeligt hold tre bud på, hvordan det på frugtbar vis lader sig gøre at sammentænke roman og teologi.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010