Participants

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere

Deltagere

Tema 2: Bibel og litteratur -reception og transformation.

Projektbeskrivelse følger
  • David Bugge : Karen Blixens genbrug af de bibelske fortællinger med særligt henblik på Bibelens rolle som normsætter for litteraturen
  • Iben Damgaard : Gendigtning og hermeneutik: Bibelske figurer og fortællinger i Kierkegaards tænkning.
  • Laura Feldt : Fantastiske strategier i religiøse tekster og i fantasy-litteratur.
  • Ole Juul : Martin A. Hansens indflydelse i Heretica .
  • Projektbeskrivelse følger
  • Marie Vejrup Nielsen : Syndsbegrebet som en del af en kristen grundfortælling om mennesket ud fra spørgsmålet om, hvilken narrativ tone der ligger i denne fortælling i dens klassiske, vestlige udformning.
  • Johannes Nissen : Bibelen som norm og bibelbrug i de praktisk-teologiske discipliner.
  • Sanne Thøisen: Bibelsk tekst, læsning og tale.
    ( e-mail )
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010