David Bugge

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » David Bugge

David Bugge

Post doc, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Projekt: "Karen Blixens genbrug af de bibelske fortællinger med særligt henblik på Bibelens rolle som normsætter for litteraturen."

Projektet sættes i gang i 2007 i forlængelse af et igangværende projekt om forholdet mellem litteratur og etik hos K. E. Løgstrup.

Overordnede interessefelter inden for fokusområdet

  • Narrativ teologi
  • Narrativ etik
  • Bibelske fortællingers og begrebers reception og transformation i skønlitteratur

Øvrige forskningsprojekter

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010