Ole Juul

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Deltagere » Ole Juul

Ole Juul

Sognepræst i Ødum-Hadbjerg.

Projekt: "Martin A. Hansens indflydelse i Heretica."

Jeg har i 1998 – i 50 året for tidsskriftet Heretica – udgivet bogen Den tavse Gud – en læsning af Heretica 1948-53 (Anis), hvor jeg har belyst det etiske aspekt i poesi og litteratur. Jeg har i bogen forsøgt at svare på, hvad det var, der fik betydelige prosaister og lyrikere som Ole Wivel, Tage Skou-Hansen og Martin A. Hansen til i deres digtning at bevæge sig fra en poetisk erkendelse til en etisk forståelse. Hvor kom etikken ind, og af hvilken grund insisterede netop disse forfattere så kraftigt på etisk aspekt? Heri anes der en tendens til, at en evangelisk forståelse bliver normsætter for de pågældende forfattere.

For tiden arbejder jeg med Martin A. Hansen og påtænker i 2008 en udgivelse af artikel/bog, der skal handle om Martin A. Hansens indflydelse i Heretica , bestemt ud fra hans kristendomsforståelse som normsætter. (I 2008 er det 60’året for Heretica og året efter 100 året for Martin A. Hansens fødsel).

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010