Programme - autumn 2006

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Arrangementer » Program - efteråret 2006

Program - efteråret 2006

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

September 2006

Tid: torsdag den 28. september, kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442

Emne:

"Oplæg om evolutionsteori og litteraturforskning" ved cand.theol. ph.d.-studerende Marie Vejrup Nielsen.

Diskussion efter oplægget. Læs mere.

Oktober 2006

Tid: torsdag den 26. oktober, kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442

Emne:

"Oplæg om Julia Kristevas Revolution in Poetic Language " ved ph.d., forskningsadjunkt Marianne Schleicher.

Diskussion efter oplægget. Læs mere.

November 2006

Tid: tirsdag den 14. november, kl. 16.15

Sted: Aud. 2, bygning 1441

Præsentation af Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

Oplæg ved:
David Bugge, post.doc.: "Kunstens uundværlighed - et grundtema i K. E. Løgstrups tænkning."

”Videnskab ved man af, at man ikke kan undvære. Kunst ved man ikke af, at man ikke kan undvære.” Ordene er K.E. Løgstrups og angiver en hovedpointe i hans kunstfilosofiske tænkning: Uden kunst lader det sig ikke gøre at klare sit forhold til tilværelsen i en moderne tidsalder, idet kunsten får virkeligheden til at træde frem trods de forfalskninger, vi klamrer os til.

Men ordene kunne også stå som en overskrift for Løgstrups eget forfatterskab, der – uanset hvilket emne han kaster sig over – netop foregår i en stadig dialog med digtekunsten. Mens nemlig teologien og filosofien traditionelt bevæger sig i et abstrakt begrebssprog, formår kunsten at gøre forståelsen konkret nærværende og at prikke til vores åndelige ladhed.

Læs mere på Teologisk Forening 's hjemmeside.

Tid: torsdag den 30. november, kl. 13.15-16.00

Sted: lokale 216, bygning 1442

Emne:

"Oplæg om Løgstrups Den etiske fordring og Kunst og erkendelse " ved ph.d., post doc. David Bugge.

Diskussion efter oplægget. Læs mere.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010